For nærmere information: Kontakt fysioterapeut Karsten Ekmann på ke@investinu.dk

 

 

Du kender sikkert både begreberne arbejdsgiverpension og kapitalpension og synes måske, at dette er noget, som alle burde have for at forsøde livet, når man engang bliver pensionist.

Vi mener også, at det er vigtigt, at spare op til sin alderdom, men passer vi ikke på vores krop samtidig, er der stor risiko for ”at blive taget med bukserne nede” og vi kan ende med at bruge vores udbetalte pension på bl.a. medicin, operationer, genoptræning eller behandlinger hos fysioterapeuter, kiropraktorer, akupunktører eller andre fagfolk.

”Kropspension” er også en pension - en pensionsordning for kroppen. En pension som er med til at sikre, at vores krop forbliver fit for fight, selvom vi ældes – en pension som gør, at vi kan få det bedste ud af vores pensionisttilværelse. En ”kropspension” vil selvfølgelig også give umiddelbare forbedringer for vores krop og psyke.


KROPSPENSION HVORDAN?

”Kropspension” går ud på at sikre tid til træning i arbejdstiden og på arbejdspladsen og ved at sikre, at medarbejderen får trænet, vil du også sikre mere trivsel på arbejdspladsen, mindske sygefravær og få mere glæde blandt de ansatte.

Der udfærdiges en udførlig pensionskontrakt mellem den ansatte og virksomheden. Her anføres antal procenter, som den ansatte kan bruge på sin ”kropspension” hver måned over de næste 12 måneder.

Der kan fx afsættes 5% af den månedlige arbejdstid. Det vil sige, at der, ved en fuldtidsansat, er tale om 8 timer ved 160 timer pr. måned. De 8 timer kan fx fordeles således: 3 træningsgange om ugen - 2 gange af 45 minutters varighed og 1 træningsgang af 30 minutters varighed.


FRIT VALG AF MOTIONSFORMER

Træningen kan foregå i et indrettet motionsrum i virksomheden, der kan oprettes løbe-, gå- eller cykelgrupper, der kan laves grupper med stavgang, rulleskøjter eller hvad medarbejderne kan finde på af motionsformer.

Virksomhedens ledelse skal endvidere forholde sig til, hvordan der skal betales for medarbejderens træningstid - er det den ansatte selv, som står for betalingen af tidsforbruget og/eller brugen af træningsfaciliteterne eller betaler virksomheden tidsforbruget og/eller brugen af træningsfaciliteterne.
 UDFYLDELSE AF KONTRAKT

I forbindelse med udarbejdelse af ”kropspension” stiller vi en fysioterapeut til rådighed i forhold til råd og vejledning til både ledelse og medarbejderne med henblik på at sikre, at de påtænkte tiltag bliver en succes. Fysioterapeuten vil i opstartsfasen holde et motivationsforedrag for ledelse og medarbejdere med fokus på trivsel, træning og kost. Der vil endvidere være mulighed for at kontakte fysioterapeuten pr. mail i forhold til spørgsmål i forbindelse med træning, motivation eller andre problematikker, som medarbejderen støder på under ”indbetalingerne” til ”kropspensionen”. 

Selve kontrakten udfyldes af den enkelte medarbejder sammen med en leder.  

Når der er gået seks måneder, gennemlæses kontrakten sammen med lederen med henblik på at se, om du fortsat holder dine ”indbetalinger”.  

Vi ser frem i tiden og håber, at vi, på sigt, kan få kropspension til at blive en almindelig tanke i vores samfund og forhåbentligt bliver en kropspension tegnet samtidig med vores arbejdsgiver- eller kapitalpension. 

Vi ser behovet for at dedikere os selv til vores krop, da det er alt, hvad vi har, når det kommer til stykket og derfor skal den stå i første række – altid! 

"Noah byggede arken, før det begyndte at regne!"

STYRK DIT LIV
VIA EN KROPSPENSION!